Coaching sessionen:

 

                                                                                                                

 

I den meget travle hverdag, vi ofte har i vores kultur, vil et besøg hos din coach blive et pusterum, hvor du får lov til at trække vejret & tage ting i et langsommere tempo for at tillade de blokeringer & potentialer, der ligger dybt begravet i dig, at komme op til overfladen.

Via coachens spørgsmål & guidance, vil du kunne ”befri dig selv”, FreeYourself, fra det, der begrænser dig i at leve det liv, du ønsker & du vil kunne øve dig i at gøre tingene anderledes.

Vi er alle styret af en række ubevidste overbevisninger, som blokerer den frie udfoldelse af vores fulde potentiale. For vores dybere overbevisninger og holdninger påvirker vores tanker, der påvirker vores følelser, som igen påvirker vores kropslige reaktioner og handlinger. Det drejer sig derfor om at blive bevidst om de ubevidste overbevisninger, så vi kan ændre dem & dermed ændre vores måde at være i verden på.

Med Option Dialogerne som grundsten hjælper jeg dig til at finde frem til det, der er gemt i din underbevidsthed, som gør, at du ikke tror på & lever det liv, der er bedst for dig og dermed dem, du omgiver dig med. Option dialogerne er en metode baseret på fuld accept af det, som er & af dig, som du er. Det er kun ved at acceptere situationen, altså ikke gøre modstand imod den, at vi kan se den som den virkelig er & dermed lave om på den.

Det er der, vi ser, vi rent faktisk har en valgmulighed (en option).

I et space af accept & ro, hjælper Option dialogerne dig til at afdække de overbevisninger, der virker hæmmende. Lag efter lag kommer du dybere i dig selv & får en større forståelse for din relation til omverdenen & du får redskaber til at skabe den virkelighed, du ønsker i stedet for at den skaber dig.

En coaching session vil ikke bare tale til dit hoved. Jeg vil stimulere dig til at være i kontakt med din indre stemme & tale derudfra. Vi arbejder bla. med kropsbevidsthed, dvs. at få en større fornemmelse af, hvor i kroppen de blokerede følelser sidder & og hvordan de sanses – derved kan du bedre give slip på dem.

Også de følelser, man umiddelbart vil kalde ”negative” følelser er velkomne. Frygt, smerte & vrede er følelser, som vi ofte lægger låg på, fordi vi er bange for, at de gør ondt & bange for det, de kan gøre ved de personer, vi omgiver os med. Desværre lægger vi samtidig låg på det kreative flows frie udfoldelse, på vores intuition, på vores nærvær & på vores dybere livskraft, som er ressourcer, vi kan bruge til at leve vores liv fuldt ud.

 

Derudover kan der lejlighedsvis indgå elementer af andre terapiformer, jeg selv har arbejdet med. Disse er bla.: The Work, Kunstterapi, Gestaltterapi, Danse- & bevægelses terapi, drømmeanalyse & girafsprog.

 

                                                                                            

          

FreeYourself.dk •  life Coaching

love@freeyourself.dk

  v. Mouschka Shanta Drouzy

Ullerupgade 4, 3.t.v • 1673 København V • Tlf. 2277 4930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carsten Namansa & 

Christina Melanie Cooper

www.coopers-corner.com